Atölye Çalışmalarımız

Projenin  Amacı;

Özel gereksinimli bireylere daha geniş bir yaşam alanı sunmak toplumda onlara yer kazandırıp kendi öz güvenlerini artırmak.  Sosyal yaşama entegrasyonlarını sağlamak

Proje Teması;

Geri dönüşüm materyalleri kullanılmış atık kumaş ve malzemelerin toplanıp tamamen temizlenip hijyenik hale getirildikten sonra  işleme hazır hale getirilmesi.

Proje Faaliyeti;

İşleme hazır olan malzemelerden bebekler ,çantalar ve dekoratif ürünler tasarlamaktır.

 Projenin Hedefi;

Özel gereksinimli bireylerin ve Ailelerinin el becerilerini geliştirmek aynı zamanda rehabilite olmalarını sağlamaktır. Bu Projede engellilerimizin öz güvenlerini ve el becerilerini geliştirilip tasarımlarını kendilerinin yaptığı ürünler  ile yeni bir istihdam alanı yaratmayı hedeflemektedir.